Tema Braccialini tašni za ovo proljeće je lavlja glava, oblikovana sa etničko-plemenskim simbolima u više boja kože i ručnim detaljima pačvorka!